God in de democratie

13,40

God in de democratie – dr J.D.J. Buve
144 pagina’s

ISBN: 978-90-79378-23-4

Categorie:

Beschrijving

God in de democratie – dr J.D.J. Buve

Politiek-filosofisch testament
door J.D.J. Buve, ingeleid en van enige annotaties voorzien door J.A. Schippers

144 pagina’s

Filosoof Jeroen Buve slaagt er met zijn ‘politiek-filosofisch testament’ in ook postuum een teken van tegenspraak te blijven. Alleen al de titel God in de Democratie lokt zeer uiteenlopende reacties uit: voor menig orthodoxe calvinist is de titel hoogst ongepast, omdat deze afbreuk zou doen aan Gods soevereine heerschappij. Anderen willen daarentegen de democratie juist vrijwaren van God als een gevaarlijke fictie, waarbij theocratie altijd op de loer ligt, en wijzen daarom de titel af. Weer een ander zegt nog wel in God te geloven, maar zeker niet in ‘het sprookje van de democratie’. Een bezorgde burger meent dan weer dat God alle tijd heeft, maar de democratie niet… Kortom, horen ‘God’ en ‘Democratie’ nu eigenlijk tot de fictie of tot de non-fictie? Het mag hoe dan ook een klein wonder heten dat de SGP voor de publicatie van de laatste geschriften van Buve haar nek heeft uitgestoken in de persoon van Drs J.A. (Jan) Schippers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut, die er een inspirerende ‘Inleiding’ bij schreef, waaruit we mogen citeren:

“Met dit boek heeft u als lezer de ‘zwanenzang’ in handen van iemand die de Maastrichtse hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Mr A.Q.C. Tak typeerde als ‘de grootste Nederlandse filosoof van deze tijd’. In vier hoofdstukken doet Dr Buve een behartigenswaardige poging om de SGP te bewegen tot een alliantie tegen het eenzijdige rationalisme dat politiek en wetenschap beheerst. Want dat is kort samengevat wel zijn allergrootste bezwaar tegen ‘de geest van deze eeuw’. Via de SGP, tenslotte de oudste politieke partij in Nederland, spreekt hij ook de andere politieke partijen aan – en vooral de politieke en academische elite van ons land die met blindheid geslagen lijkt. Want zij merkt de ijzeren kooi niet op waarin het empirisch rationalisme haar gevangen houdt.
(…) in positieve zin voert Buve vanuit zijn geheel eigen Platoonse visie een gedreven pleidooi voor aanvaarding van drie absolute normen die de bestaansvoorwaarden zijn van de democratische rechtsstaat.
De eerste is de vrijheid, verstaan als verantwoordelijkheid (niet als individuele keuzevrijheid). Dan het recht, verstaan als correctie van de macht (ter bescherming van kwetsbaren en minderheden). En als derde de trouw, verstaan als opdracht voor elke democraat (wanneer vertrouwen zich beperkt tot familieleden, geloofsgenoten of partijkameraden, verkruimelt de democratische gemeenschap).“
— Drs J.A. Schippers in zijn ‘Inleiding’.

De auteur identificeert als de twee grootste uitdagingen voor Nederland en Europa enerzijds het uit de Angelsaksische wereld overgewaaide eenzijdige rationalistische materialisme – mede onder invloed van de dominantie van het Engels aan de universiteiten – en anderzijds het uit de Arabische wereld overgewaaide islamisme – dat kan worden beschouwd als het verkeerde antwoord op de op zichzelf gerechtvaardigde vraag naar de moraal van het Europese verhaal in een steeds meer geseculariseerde samenleving.

ISBN: 978-90-79378-23-4